BIZNESA PROCESIEM
ADMINISTRĀCIJAS SISTĒMU IZSTRĀDE NO PROTOTIPA SKICES LĪDZ PILNVĒRTĪGI STRĀDĀJOŠAI SISTĒMAI.

Par dažādām biznesa procesu vadības sistēmām varam plaši runāt no pašu pieredzes. Tirgū ir iespējams iegādāties vai īrēt dažādas administrācijas sistēmas. Lielā daļā adminsitrācijas sistēmu funkciju piedāvājums ir vispārināts un ne vienmēr atbilst konkrēta uzņēmuma vajadzībām. Šādās situācijās uzņēmumam atliek divas iespējas – vienoties ar esošās sistēmas izstrādātājiem par papildus funkciju ieviešanu, vai arī – izveidot tieši uzņēmuma vajadzībām pielāgotu administrācijas sistēmu. Jā – administrācijas sistēmu izstrāde ir bieži ļoti komplicēts process. Gan administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posmā, gan funkcionālās daļas programmēšanas posmā izaicinājumu ir patiesi daudz, bet tos pārvarot, rezultāts ir lielisks!

Administrācijas sistēmu dizaina izstrāde

Izstrādājot dažādu funkciju administrācijas sistēmu, lietotājam draudzīga un saprotama dizaina izstrāde ir viens no būtiskākajiem sistēmas raksturlielumiem. Administrācijas sistēmu dizaina izstrāde bieži ir komplicēts un laikietilpīgs process. Ir būtiski aktīvi iesaistīties katrā administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posmā.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DESKTOP UN MOBILE IEKĀRTU DIZAINS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam administrācijas sistēmai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam administrācijas sistēmai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posma.

Administrācijas sistēmu izstrāde ar individuālu dizainu

Var teikt, ka vienmēr administrācijas sistēmu izstrāde ir jāorganizē, izstrādājot individuālu sistēmas dizainu. Šādos gadījumos ir būtiski vēl pirms dizaina izstrādes uzsākšanas, pēc iespējas pilnīgāk pārzināt topošās sistēmas struktūru un funkcionālo pusi. Administrācijas sistēmu izstrāde ar individuālu dizainu nozīmē gan dizaina kodēšanas nepieciešamību, gan funkcionālās puses programmēšanu.

01

STRUKTŪRAS UN PROTIPA IZSTRĀDE

02

SISTĒMAS DIZAINA IZSTRĀDE

03

DIZAINA UN FUNKCIJU KODĒŠANA

STRUKTŪRA UN PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par sistēmas struktūru un elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINA IZSTRĀDE

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Sistēmas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam sistēmai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

SISTĒMAS KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas izstrādātā dizaina kodēšana, veicot arī nepieciešamo funkciju kodēšanu. Šajā posmā tiek nodrošināta prototipa realizācija un dažādu funkciju ieviešana un darbības pārbaude.

STRUKTŪRA UN PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par mājaslapas struktūru un elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINA IZSTRĀDE

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam mājasalapai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

SISTĒMAS KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas izstrādātā dizaina kodēšana, veicot arī nepieciešamo funkciju kodēšanu. Šajā posmā tiek nodrošināta prototipa realizācija un dažādu funkciju ieviešana un darbības pārbaude.

NOSŪTI PIETEIKUMU

SPIED ŠEIT , ja vēlies telefonsarunu!    X