PLAŠAS IESPĒJAS
DIGITĀLĀ DIZAINA IZSTRĀDE DAŽĀDIEM TIEŠSAISTES MATERIĀLIEM

Digitālā vide jau gadu desmitiem ir ļoti būtiska gan uzņēmumu komunikācijā, gan uzņēmumu funkciju nodrošināšanā. Ir būtiski, lai arī digitālajā vidē uzņēmuma piedāvājums tiktu prezentēts maksimāli saprotami, pilnīgi, dizainiski tīkami un saistīti ar uzņēmuma korporatīvo identitāti. Piedāvājam iepazīties ar mūsu piedāvājumu digitālā dizaina izstrādes jomā.

Logo animācijas izstrāde

Iespēja izstāstīt zīmola stāstu pāris sekunžu garā animācijā. Logo animācijas izstrāde nodrošina iespēju izveidot, piemēram, video intro un outro animācijas. Pašu animāciju izstrāde ir pietiekami komplekss process ar dažādas sarežģītības etapiem. Gala rezultāts ir viedojams gan video formātos, gan lietojams kā GIF attēla formāts.

01

ANIMĀCIJAS KONCEPTA IZSTRĀDE

02

ANIMĀCIJAS REŽIJA UN KADRĒJUMI

03

ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE UN RENDERĒŠANA

KONCEPTS

no €
100
ANIMĀCIJAS KONCEPTS

Animācijas koncepta izstrāde un kadrējumu plāna izstrāde. Koncepta mērķis – radīt vīziju par gala rezultātu un sniegt skaidras instrukcijas animatoram logo animācijas izstrādei.

ANIMĀCIJA

no €
450
LOGO ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE

Pilnvērtīgas, detalizētas logo animācijas izstrāde video formātā. Animācija ietver atsevišķu logo elementu kustību un pārveides procesus, nodrošinot idejas koncepta realizēšanu.

RENDERĒŠANA

no €
50
ANIMĀCIJAS RENDERĒŠANA

Izstrādātās logo animācijas renderēšana nepieciešamajos formātos pēc klienta noteiktajās tehniskās specifikācijas. Šajā posmā logo animācija tiek veidota video un animēto attēlu formātos.

KONCEPTS

no €
100
ANIMĀCIJAS KONCEPTS

Animācijas koncepta izstrāde un kadrējumu plāna izstrāde. Koncepta mērķis – radīt vīziju par gala rezultātu un sniegt skaidras instrukcijas animatoram logo animācijas izstrādei.

ANIMĀCIJA

no €
450
LOGO ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE

Pilnvērtīgas, detalizētas logo animācijas izstrāde video formātā. Animācija ietver atsevišķu logo elementu kustību un pārveides procesus, nodrošinot idejas koncepta realizēšanu.

RENDERĒŠANA

no €
50
ANIMĀCIJAS RENDERĒŠANA

Izstrādātās logo animācijas renderēšana nepieciešamajos formātos pēc klienta noteiktajās tehniskās specifikācijas. Šajā posmā logo animācija tiek veidota video un animēto attēlu formātos.

Digitālo baneru dizaina izstrāde un animēšana

Reklāmas baneri lietošanai gan populārākajos reklāmas tīklos – Google Ads, Yandex direct, gan reģonālās, nacionālās un arī starptaustiskās nozīmes digitālajos medijos. Digitālo baneru izstrāde un kampaņu realizācija ļauj sasniegt plašas mērķauditorijas.  Atkarībā no izvēlētā reklāmas kanāla noteiktās tehniskās specifikācijas, iespējams veidot gan statiskus, gan animētus digitālos banerus.

01

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS IZZINĀŠANA

02

DIZAINA IZSTRĀDE UN ANIMĒŠANA

03

PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM IZMĒRIEM

Statiski digitālie baneri

KONCEPTS

no €
35
DIZAINA KONCEPTA IZSTRĀDE

Statisku digitālo baneru dizaina koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina koncepts. Pasūtot vairākus statisko baneru dizaina konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
20
PAPILDUS BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā banera dizaina konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
100
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir statisku digitālo baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
35
DIZAINA KONCEPTA IZSTRĀDE

Statisku digitālo baneru dizaina koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina koncepts. Pasūtot vairākus statisko baneru dizaina konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
20
PAPILDUS BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā banera dizaina konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
100
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir statisku digitālo baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, gan papildizmēru izstrāde.

Animētu GIF digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €
80
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu GIF digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina un animācijas koncepts. Pasūtot vairākus GIF baneru konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
30
PAPILDUS GIF BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā GIF banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
200
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu GIF baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
80
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu GIF digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina un animācijas koncepts. Pasūtot vairākus GIF baneru konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
30
PAPILDUS GIF BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā GIF banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
200
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu GIF baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Animētu HTML digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €
95
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu HTML digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru koncepts. Pasūtot vairākus HTML baneru konceptus, cena tiek noteikta klientam individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
40
PAPILDUS HTML BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā HTML banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
250
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu HTML baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
95
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu HTML digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru koncepts. Pasūtot vairākus HTML baneru konceptus, cena tiek noteikta klientam individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
40
PAPILDUS HTML BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā HTML banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
250
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu HTML baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Infografiku dizaina izstrāde

Informācijas vieglai uztveršanai lieti noder dažādas infografikas. Infografiku dizaina izstrāde nodrošina iespēju tās izveitot dažādos reklāmas kanālos. Inforgrafikas plaši tiek pielietotas dažādos plakātos, bukletos un mājaslapās.

01

DIZAINA KONCEPTU IZSTRĀDE

02

IZMAIŅAS UN DIZAINA REALIZĀCIJA

03

DRUKAS MAKETU SAGATAVOŠANA

INFOGRAFIKA

no €
100
INFOGRAFIKAS DIZAINA IZSTRĀDE

Infografikas dizaina konceptu izstrāde un infografikas realizēšana dizainā. Nepieciešamības gadījumā arī drukas maketa sagatavošana. Piemēra cena norādīta par infografikas izstrādi pēc viena izstrādātā dizaina koncepta.

INFOGRAFIKA

no €
100
INFOGRAFIKAS DIZAINA IZSTRĀDE

Infografikas dizaina konceptu izstrāde un infografikas realizēšana dizainā. Nepieciešamības gadījumā arī drukas maketa sagatavošana. Piemēra cena norādīta par infografikas izstrādi pēc viena izstrādātā dizaina koncepta.

Sociālo tīklu dizaina izstrāde

Sociālo tīklu dizaina izstrāde sociālo tīklu vizuālo materiālu izstrādes vajadzībām. Nodrošinām individuālu vizuālās identitātes realizāciju sociālo tīklu ierakstu ietvaros. Izstrādājot sociālo tīklu dizainu izstrādājam arī sociālo tīklu profilu bildes, cover attēlus un citus sociālo tīklu dizaina elementus.

01

DIZAINA KONCEPTU IZSTRĀDE

02

IZMAIŅAS UN DIZAINA REALIZĀCIJA

03

DIZAINA MAKETU SAGATAVOŠANA

DIZAINS

no €
150
SOCIĀLO TĪKLU DIZAINS

Sociālo tīklu dizaina izstrāde, veidojot dizainu gan sociālā tīkla profila bildei, cover bildei un vismaz 5 dažādus piemērus sociālo tīklu ierakstu vizuālajam saturam. Nepieciešamības gadījumā arī dizains citiem sociālo tīklu dizaina elementiem.

DIZAINS

no €
150
SOCIĀLO TĪKLU DIZAINS

Sociālo tīklu dizaina izstrāde, veidojot dizainu gan sociālā tīkla profila bildei, cover bildei un vismaz 5 dažādus piemērus sociālo tīklu ierakstu vizuālajam saturam. Nepieciešamības gadījumā arī dizains citiem sociālo tīklu dizaina elementiem.

Animāciju izstrāde

Reizēm labākais informācijas nodošanas veids ir animēts video rullītis. Animāciju izstrāde, protams, nav viegls process. Tomēr gala rezultāts vienmēr liek lepoties ar padarīto. Pavisam noteikti nevarēsim izveidot pilnmetrāžas animāciju filmu. Tomēr īsu animācijas video realizēt spēsim.

01

ANIMĀCIJAS KONCEPTA IZSTRĀDE

02

ANIMĀCIJAS REŽIJA UN KADRĒJUMI

03

ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE UN RENDERĒŠANA

KONCEPTS

no €
100
ANIMĀCIJAS KONCEPTS

Animācijas koncepta izstrāde un kadrējumu plāna izstrāde. Koncepta mērķis – radīt vīziju par gala rezultātu un sniegt skaidras instrukcijas animatoram animācijas izstrādei.

ANIMĀCIJA

no €
450
ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE

Pilnvērtīgas, detalizētas animācijas izstrāde video formātā. Animācija ietver atsevišķu elementu kustību un pārveides procesus, nodrošinot idejas koncepta realizēšanu.

RENDERĒŠANA

no €
50
ANIMĀCIJAS RENDERĒŠANA

Izstrādātās animācijas renderēšana nepieciešamajos formātos pēc klienta noteiktās tehniskās specifikācijas. Šajā posmā animācija tiek veidota video un animēto attēlu formātos.

KONCEPTS

no €
100
ANIMĀCIJAS KONCEPTS

Animācijas koncepta izstrāde un kadrējumu plāna izstrāde. Koncepta mērķis – radīt vīziju par gala rezultātu un sniegt skaidras instrukcijas animatoram animācijas izstrādei.

ANIMĀCIJA

no €
450
ANIMĀCIJAS IZSTRĀDE

Pilnvērtīgas, detalizētas animācijas izstrāde video formātā. Animācija ietver atsevišķu elementu kustību un pārveides procesus, nodrošinot idejas koncepta realizēšanu.

RENDERĒŠANA

no €
50
ANIMĀCIJAS RENDERĒŠANA

Izstrādātās animācijas renderēšana nepieciešamajos formātos pēc klienta noteiktās tehniskās specifikācijas. Šajā posmā animācija tiek veidota video un animēto attēlu formātos.

Landing page dizaina izstrāde

Nelielu, informatīvu landing page dizaina izstrāde nodrošina iespēju gan informēt par uzņēmuma piedāvājumu īsumā, kā arī veidot dažādu akciju un piedāvājumu individuālās lapas.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DESKTOP UN MOBILE IEKĀRTU DIZAINS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Landing page dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Landing page dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam landing page dizainu datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc landing page dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc landin page dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Landing page dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Landing page dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam landing page dizainu datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc landing page dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc landin page dizaina izstrādes posma.

Informatīvu mājaslapu dizaina izstrāde

Informatīvu mājaslapu dizaina izstrāde palīdz ne tikai atsvaidzināt esošo mājaslapu, vai izveidot jaunu mājaslapu. Tā palīdz arī precīzi vadīt lietotāju, lai sasniegtu uzņēmuma mērķus. Informatīvu mājaslapu dizaina izstrāde nozīmē arī iespēju pārdomāti radīt lietotājam patīkamu pieredzi, kuru atcerēties.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DESKTOP UN MOBILE IEKĀRTU DIZAINS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam mājasalapai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc mājaslapas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mājaslapas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam mājasalapai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc mājaslapas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc dizaina izstrādes posma.

Internetveikalu dizaina izstrāde

E-komercijas portālu dizaina izstrāde ir dažādu izaicinājumu pilna. Jau internetveikala dizaina prototipa izstrādes stadijā reizēm saskaramies ar pārdomām. Internetveikalu dizaina izstrāde balstās precīzā un pārdomātā lietotāju vadībā un dažādu funkciju realizēšanā. Nepieciešamības gadījumā nodrošinām izstrādātā dizaina izveidi arī dizaina koda veidolā.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DESKTOP UN MOBILE IEKĀRTU DIZAINS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Internetveikala dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Internetveikala dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam internetveikalam datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc internetveikala dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Internetveikala dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Internetveikala dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam internetveikalam datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc internetveikala dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc dizaina izstrādes posma.

Administrācijas sistēmu dizaina izstrāde

Izstrādājot dažādu funkciju administrācijas sistēmu, lietotājam draudzīga un saprotama dizaina izstrāde ir viens no būtiskākajiem sistēmas raksturlielumiem. Administrācijas sistēmu dizaina izstrāde bieži ir komplicēts un laikietilpīgs process. Ir būtiski aktīvi iesaistīties katrā administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posmā.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DESKTOP UN MOBILE IEKĀRTU DIZAINS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam administrācijas sistēmai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Administrācijas sistēmas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji dizainu izstrādājam administrācijas sistēmai datoriem (desktop). Vēlāk izstrādājam arī dizainu mobilajām ierīcēm (mobile).

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc administrācijas sistēmas dizaina izstrādes posma.

Mobilo aplikāciju dizaina izstrāde

Izstrādājot dažādu funkciju mobilās aplikāvijas, lietotājam draudzīga un saprotama dizaina izstrāde ir viens no būtiskākajiem aplikācijas raksturlielumiem. Mobilo aplikāciju dizaina izstrāde bieži ir komplicēts un laikietilpīgs process. Ir būtiski aktīvi iesaistīties katrā mobilās aplikācijas dizaina izstrādes posmā.

01

DIZAINA PROTOTIPA IZSTRĀDE

02

DIZAINA IZSTRĀDES PROCESS

03

DIZAINA KODA PROGRAMMĒŠANA

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mobilās aplikācijas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mobilās aplikācijas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji izstrādājam aplikācijas dizaina pamatkonceptu, izstrādi turpinot ar dažādo ekrānu dizaina realizācijas procesu.

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc mobilās aplikācijas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc mobilās aplikācijas dizaina izstrādes posma.

PROTOTIPS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mobilās aplikācijas dizaina prototipa izstrāde. Vispārēja skice, veidojot skaidrību par potenciālo elementu izvietotojumu. Prototipa izstrādes posmā norādam pogu, attēlu, tekstu u.c. elementu izvietojumu.

DIZAINS

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Mobilās aplikācijas dizaina izstrāde, balstoties iepriekš izveidotajā prototipā. Sākotnēji izstrādājam aplikācijas dizaina pamatkonceptu, izstrādi turpinot ar dažādo ekrānu dizaina realizācijas procesu.

KODĒŠANA

- - -
CENA PĒC PIEPRASĪJUMA

Pēc mobilās aplikācijas dizaina izstrādes, iespējams vienoties arī par izstrādātā dizaina pārvēršanu dizaina kodā. Šim posmam izmaksas precīzi noteikti iespējams tikai pēc mobilās aplikācijas dizaina izstrādes posma.

NOSŪTI PIETEIKUMU

SPIED ŠEIT , ja vēlies telefonsarunu!    X