00%
Ielādē...

Digitālo baneru izstrāde

keyboard_arrow_down

Digitālo baneru dizaina izstrāde un animēšana

Reklāmas baneri lietošanai gan populārākajos reklāmas tīklos – Google Ads, Yandex direct, gan reģonālās, nacionālās un arī starptaustiskās nozīmes digitālajos medijos. Digitālo baneru izstrāde un kampaņu realizācija ļauj sasniegt plašas mērķauditorijas. Atkarībā no izvēlētā reklāmas kanāla noteiktās tehniskās specifikācijas, iespējams veidot gan statiskus, gan animētus digitālos banerus.

Digitālo baneru izstrāde A

Statiski digitālie baneri

KONCEPTS

no €35,-

DIZAINA KONCEPTA IZSTRĀDE

  • Statisku digitālo baneru dizaina koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina koncepts. Pasūtot vairākus statisko baneru dizaina konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €20,-

PAPILDUS BANERA IZMĒRS

  • Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā banera dizaina konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.
POPULĀRA IZVĒLE

KOMPLEKTS

no €100,-

VAIRĀKI IZMĒRI

  • Kad mūsu uzdevums ir statisku digitālo baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, gan papildizmēru izstrāde.

Nosūti mums ziņu un saņem piedāvājumu!

Digitālo baneru izstrāde B

Animētu GIF digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €80,-

BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

  • Animētu GIF digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina un animācijas koncepts. Pasūtot vairākus GIF baneru konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €30,-

PAPILDUS GIF BANERA IZMĒRS

  • Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā GIF banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.
POPULĀRA IZVĒLE

KOMPLEKTS

no €200,-

VAIRĀKI IZMĒRI

  • Kad mūsu uzdevums ir animētu GIF baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Nosūti mums ziņu un saņem piedāvājumu!

Digitālo baneru izstrāde C

Animētu HTML digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €95,-

BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

  • Animētu HTML digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru koncepts. Pasūtot vairākus HTML baneru konceptus, cena tiek noteikta klientam individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €40,-

PAPILDUS HTML BANERA IZMĒRS

  • Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā HTML banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.
POPULĀRA IZVĒLE

KOMPLEKTS

no €250,-

VAIRĀKI IZMĒRI

  • Kad mūsu uzdevums ir animētu HTML baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Nosūti mums ziņu un saņem piedāvājumu!

Aizpildi kontaktformu