REKLĀMAS BANERI INTERNETĀ
GOOGLE DISPLAY NETWORK REKLĀMAS BANERU IZSTRĀDE UN KAMPAŅU VADĪBA

Google Display Network ir dažādu mājaslapu un aplikāciju tīkls, kurā tā dalībnieki ir snieguši atļauju Googles algoritmiem izvietot reklāmas banerus to saturos. Šādi reklāmas baneri palīdz sasniegt plašas mērķauditorijas. Reklāmas banerus iespējams rādīt gan jaunām mērķauditorijām, gan arī organizēt atkārtotā mārketinga reklāmas kampaņas lietotājiem, kas reiz jau ir apmeklējuši Jūsu mājaslapu.

Reklāmas baneru izstrāde un animēšana

Reklāmas baneri lietošanai Google Display Network Ads reklāmas kampaņās reģionālās, nacionālās un arī starptaustiskās nozīmes digitālajos medijos. Reklāmas baneru izstrāde un kampaņu realizācija ļauj sasniegt plašas mērķauditorijas.  Iespējams veidot gan statiskus, gan animētus reklāmmas banerus.

01

REKLĀMAS VĒSTĪJUMA IZSTRĀDE

02

DIZAINA IZSTRĀDE UN ANIMĒŠANA

03

PIELĀGOŠANA DAŽĀDIEM IZMĒRIEM

Statiski digitālie baneri

KONCEPTS

no €
35
DIZAINA KONCEPTA IZSTRĀDE

Statisku digitālo baneru dizaina koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina koncepts. Pasūtot vairākus statisko baneru dizaina konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
20
PAPILDUS BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā banera dizaina konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
100
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir statisku digitālo baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
35
DIZAINA KONCEPTA IZSTRĀDE

Statisku digitālo baneru dizaina koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina koncepts. Pasūtot vairākus statisko baneru dizaina konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
20
PAPILDUS BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā banera dizaina konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
100
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir statisku digitālo baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, gan papildizmēru izstrāde.

Animētu GIF digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €
80
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu GIF digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina un animācijas koncepts. Pasūtot vairākus GIF baneru konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
30
PAPILDUS GIF BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā GIF banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
200
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu GIF baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
80
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu GIF digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru dizaina un animācijas koncepts. Pasūtot vairākus GIF baneru konceptus, cena tiek noteikta individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
30
PAPILDUS GIF BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā GIF banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
200
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu GIF baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Animētu HTML digitālo baneru izstrāde

KONCEPTS

no €
95
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu HTML digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru koncepts. Pasūtot vairākus HTML baneru konceptus, cena tiek noteikta klientam individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
40
PAPILDUS HTML BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā HTML banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
250
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu HTML baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

KONCEPTS

no €
95
BANERA KONCEPTA IZSTRĀDE

Animētu HTML digitālo baneru dizaina un animācijas koncepta izstrāde. Piemēra cenā iekļauts viens baneru koncepts. Pasūtot vairākus HTML baneru konceptus, cena tiek noteikta klientam individuāli.

PAPILDUS IZMĒRS

no €
40
PAPILDUS HTML BANERA IZMĒRS

Papildus izmēra izstrāde, balstoties izstrādātajā un/vai izvēlētajā HTML banera dizaina un animācijas konceptā. Piemēra cena – par vienu papildus izmēru. Pasūtot vairākus izmērus, cenu nosaka individuāli.

KOMPLEKTS

no €
250
VAIRĀKI IZMĒRI

Kad mūsu uzdevums ir animētu HTML baneru dizaina izstrāde, visbiežāk sastopamies ar 5 dažādu izmēru nepieciešamību. Piemēra cenā iekļauts gan dizaina koncepts, animēšana, gan papildizmēru izstrāde.

Google Display Network Ads reklāmas baneru kampaņu izstrāde un vadība

Pilnvērtīgs pakalpojumu klāsts, nodrošinot uzņēmuma reklāmas banerus daudzviet internetā. Google Display Network Ads kampaņu izstrāde un vadība ietver reklāmas baneru izstrādi, to izvietošanu Google Ads sistēmā un kampaņas ilgtermiņa darbības kvalitātes monitoringu. Kampaņas vadības ietvarā nodrošinām kampaņas rezultātu nemainību un nepieciešamības gadījumā arī izmaiņas un papildinājumus kampaņas iestatījumos.

01

DISPLAY ADS REKLĀMU IZSTRĀDE

02

REKLĀMU IZVIETOŠANA GOOGLE ADS SISTĒMĀ

03

KAMPAŅAS ILGTERMIŅA VADĪBA

IZSTRĀDE

no €
35
BANERU IZSTRĀDE

Google Display Network Ads reklāmas baneru izstrāde. Statisku vai animētu reklāmas baneru izstrāde.

IZVIETOŠANA

no €
50
REKLĀMU IZVIETOŠANA

Izstrādāto reklāmu izvietošana Google Ads sistēmā, īstenojot kampaņas struktūru. Sistēmas iestatījumu izstrāde.

KAMPAŅAS VADĪBA

...%
NO IZTĒRĒTĀ BUDŽETA

Izstrādātās kampaņas vadība, ilgtermiņā uzturot un uzlabojot kampaņas darbības kvalitāti. Periodisku izmaiņu veikšana.

IZSTRĀDE

no €
35
BANERU IZSTRĀDE

Google Display Network Ads reklāmas baneru izstrāde. Statisku vai animētu reklāmas baneru izstrāde.

IZVIETOŠANA

no €
50
REKLĀMU IZVIETOŠANA

Izstrādāto reklāmu izvietošana Google Ads sistēmā, īstenojot kampaņas struktūru. Sistēmas iestatījumu izstrāde.

KAMPAŅAS VADĪBA

...%
NO IZTĒRĒTĀ BUDŽETA

Izstrādātās kampaņas vadība, ilgtermiņā uzturot un uzlabojot kampaņas darbības kvalitāti. Periodisku izmaiņu veikšana.

NOSŪTI PIETEIKUMU

SPIED ŠEIT , ja vēlies telefonsarunu!    X