Lai saņemtu reklāmas kampaņas plānu,iepazīsties ar piedāvātajām iespējām un izvēlies vienu no variantiem .

KANĀLI MĒNESIM

Datu apkopojums par reklāmas kanāliem 30 dienām
0

 • Tirgus izpēte
 • Potenciālo kanālu analīze
 • Prognožu izstrāde
 • Datu apkopojums
 • Līdz 3 valstīm
 • Digitālie risinājumi
 • X
 • X
 • X

VAIRĀK KĀ 3 VALSTIS

PILNVĒRTĪGI IZSTRĀDĀTS REKLĀMAS PLĀNS GADAM
no 70

 • Tirgus izpēte
 • Potenciālo kanālu analīze
 • Prognožu izstrāde
 • Datu apkopojums
 • Vairāk kā 3 valstis
 • Latvijā – digitāli un nedigitāli risinājumi
 • Ārzemēs – digitāli risinājumi
 • Kanālu pielietojums pa nedēļām
 • 3 plāna variācijas