fbpx
Visiem zināms fakts –
“Māte Google zin visu”.
Izmanto to savā labā!
Mūsdienu laikos, Google, šķiet, būtu jāiekļauj cilvēka nepieciešamību piramīdā, jo jebkuru pakalpojumu, preci ir iespējams atrast Google meklētājā. Ikdienā Google lietojam dažādām vajadzībām. 
Tieši tādēļ ir būtiski, lai arī Tavs uzņēmums ar Google starpniecību parādītu, ka ir gatavs piepildīt Tava potenciālā klienta vēlmi vai atrisināt kādu viņa problēmu!

Atslēgas vārdu atlase

Ir būtiski izprast, pēc kādiem atslēgas vārdiem Tavi klienti meklē Tavus pakalpojumus Google. Bieži vien tie atšķiras no tiem atslēgas vārdiem, ar kuriem Tu meklētu savu pakalpojumu. Nepieciešama padziļināta atslēgas vārdu izpēte un analīze.

Prognožu izstrāde

Zinot potenciālos atslēgas vārdus, pielietojot konkrētus instrumentus, ir iespējams diezgan precīzi paredzēt, cik bieži pakalpojums tiks meklēts, cik klikšķinās, cik pirks u.c. lielumus. Ņemot vērā šos datus, varam veidot dažādus izmaksu plānus.

Kampaņas izstrāde

Vadoties atslēgas vārdos un prognozēs tiek veidota kampaņas struktūra, dalot atslēgas vārdus kategorijās, veidojot reklāmas tekstus katrai kategorijai un citus aspektus. Kad kampaņas materiāli sagatavoti, tie tiek izveitoti Google Ads sistēmā un kampaņa sākas.

Kampaņas administrēšana

Pēc izstrādātās kampaņas izvietošanas un startēšanas, tā prasa periodisku iesaistīšanos, lai saglabātu rezultātu kvalitāti. Mūsu darbs neapstājas pie kampaņas izstrādes un izvietošanas. Šajā brīdī tas tikai sākas, lai nodrošinātu kampaņas kvalitāti arī ilgtermiņā.
Ar ko būtu jārēķinās izstrādājot Google Ads reklāmas kampaņu?

Lai Google Ads reklāmas kampaņa būtu veiksmīga un kvalitatīva, jau tās plānošanas laikā ir būtiski pievērst uzmanību detaļām. Vēl jo būtiskāk ir precīzi izstrādāt reklāmas kampaņu, veicot korektu atslēgas vārdu atlasi un veidojot saistošus reklāmas tekstus.

Pirmais posms

KAMPAŅAS IZMAKSU UN IEGUVUMU PROGNOZE

Otrais posms

KAMPAŅAS PLĀNOŠANA, IZSTRĀDE UN IZVIETOŠANA

Trešais posms

KAMPAŅAS ADMINISTRĒŠANA ILGTERMIŅĀ

Kas veido Google Ads reklāmas kampaņas izmaksas?

Pašos pamatos Google Ads reklāma tiek organizēta pēc “maksa par klikšķi” principa, tomēr kopumā kampaņas realizēšana ietver vairākus posmus, kuri ietekmē kopējās Google Ads reklāmas kampaņas izmaksas.

PROGNOZES

KAMPAŅAS PROGNOZES
Atzīsimies, ka neuzskatam par korektu prasīt partneriem maksāt par to, ka vienlaicīgi izglītojam sevi. Pētot Jūsu nozari, kādi ir populārākie atslēgas vārdi un kā tie ir iepriekš darbojušies Google Ads reklāmas tīklā, jau jūtamies ieguvēji, tādēļ par kampaņas prognožu izstrādi mūsu partneri nemaksā. Atkarībā no nozares parasti tiek izstrādātas 1 – 3 Google Ads reklāmas kampaņu izmaksu un ieguvumu prognozes.

KAMPAŅA

KAMPAŅAS IZSTRĀDE
Google Ads reklāmas kampaņas ir ļoti dažādas. Vienā nozarē tās būs 2 atslēgas vārdu kopas, citā – 100 . Kampaņas izstrādes cenas noteikšanā tiek ņemti vērā daudzi kritēriji – kampaņas struktūras sarežģītība, aslēgas vārdu skaits, atslēgas vārdu kopu skaits un citi aspekti. Tāpat arī ir būtiski saprast, ka, lai nodrošinātu kvalitatīvu Google Ads reklāmas kampaņas darbību, mēs vienmēr izstrādājam 3 tekstu versijas katrai atslēgas vārdu kopai. Kampaņas izstrāde arī mums ir diezgan sarežģīts, bet patiesi interesants process.

BUDŽETS

KAMPAŅAS BUDŽETS
Kampaņas budžetu nosaka gan konkrētā nozare, gan konkrētie atslēgas vārdi. Vidēji viens atslēgas vārds vienā nozarē izmaksās 0,10 EUR par klikšķi, sasniedzot 10 klikšķus mēnesī, citā nozarē – 2,10 EUR, sasniedzot 100 klikšķus mēnesī. Tieši tādēļ, lai mēs spētu pēc iespējas precīzāk noteikt Google Ads reklāmas kampaņas budžetu, ir nepieciešama kampaņas izmaksu un ieguvumu prognoze.

ILGTSPĒJA

KAMPAŅAS ADMINISTRĒŠANA
Google Ads kampaņas administrēšanas izmaksas mūsu piedāvājumā ir tiešā veidā pakļautas Google Ads kampaņas budžeta izmaksām. Katru mēnesi Tava kampaņa krās klikšķus un pirkumus, tajā pat laikā tērējot kampaņai atvēlēto budžetu. Mēneša beigās, ņemot vērā reālo situāciju aprēķinam Google Ads kampaņas administrēšanas izmaksas. Izmaksas tiek aprēķinātas proporcionāli iztērētajam kampaņas budžetam. Precīzāki izmaksu aprēķini redzami kampaņas izdevumu un ieguvumu prognozē.
Jau zini, kas Tev nepieciešams?

Sazinies ar mums un jautā pēc konkrēta detalizētā piedāvājuma.
Priecāsimies Tev palīdzēt.